Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

imp0nderabilia
Sing
Reposted fromLonePoProstu LonePoProstu viairmelin irmelin
imp0nderabilia
2727 ddad 390
Reposted frommissietiva missietiva viairmelin irmelin
imp0nderabilia
5875 1076 390
Reposted fromdoeyes doeyes viairmelin irmelin
imp0nderabilia
7585 761b 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
imp0nderabilia
3044 e3ff 390
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viairmelin irmelin
imp0nderabilia
płaczę z samotności. nie ma nikogo, kto chciałby mnie pokochać. dla nikogo nie jestem ważna. uświadamianie sobie tego za każdym razem boli coraz mocniej. znowu mam depresję. jestem najnieszczęśliwszym człowiekiem na ziemi
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
imp0nderabilia
7530 7232 390
2364 35b0 390
Reposted fromof-23 of-23 viajointskurwysyn jointskurwysyn
imp0nderabilia
3271 f4b2 390
8622 030c 390
Reposted fromink ink viabutterbeer butterbeer
imp0nderabilia
imp0nderabilia
7856 c01e 390
Reposted from0 0 viabutterbeer butterbeer
imp0nderabilia
2424 c28a 390
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viatedibea tedibea
imp0nderabilia
5661 2b91 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
imp0nderabilia
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
imp0nderabilia
Wiesz co jest największą tragedią tego świata? Ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności. Synowie, którzy zostają kowalami, bo ich ojcowie byli kowalami. Ludzie, którzy mogliby fantastycznie grać na flecie, ale starzeją się i umierają, nie widząc żadnego instrumentu muzycznego, więc zostają oraczami. Ludzie obdarzeni talentem, którego nigdy nie poznają. A może nawet nie rodzą się w czasie, w którym mogliby go odkryć.
— Terry Pratchett "Ruchome obrazki"
Reposted fromxalchemic xalchemic viakerosine kerosine
Deprywacja Emocjonalna jest schematem, który leczymy chyba najczęściej, choć pacjenci zazwyczaj nie zdają sobie z niego sprawy. Zgłaszając się na terapię, często czują się oni samotni, zgorzkniali i przygnębieni, zwykle jednak nie wiedzą dlaczego tak jest; albo wskazują na niejasne objawy, które później okazują się powiązane ze schematem. Osoby takie nie oczekują, że zaznają od innych ludzi- łącznie z terapeutą - troski, zrozumienia, bezpieczeństwa. Doświadczają deprywacji emocjonalnej i czują, że nie otrzymują od innych wystarczająco ciepła i uwagi, albo że nie mogą wyrazić swoich najgłębszych uczuć. Cierpią z powodu poczucia niezrozumienia i samotności. Mogą się czuć okradzeni z miłości, niewidzialni lub wewnętrznie puści. Istnieją trzy rodzaje deprywacji: pozbawienie opieki, kiedy osoba czuje, że nie ma nikogo kto mógłby go przytulić, poświęcać mu uwagę i przez dotyk okazać uczucia. Pozbawienie empatii, kiedy osoba czuje, że nie ma nikogo, kto by go na prawdę słuchał czy próbował zrozumieć i pozbawienie ochrony, kiedy osoba czuje, że nikt go nie chroni, ani nie prowadzi (mimo, że sam stara się chronić innych i ich prowadzić). Typowe zachowania takich osób to nie proszenie bliskich osób o zaspokajanie ich potrzeb emocjonalnych, nie wyrażanie potrzeby bycia kochanym czy potrzeby pocieszenia, udawanie że jest się silniejszym niż w rzeczywistości, skupianie się na innych uważne słuchanie innych nie mówiąc wiele na własny temat. Ponieważ nie wierzą, że otrzymają wsparcie emocjonalne od innych, nie proszą o nie a w efekcie zwykle go nie dostają.
— J.E. Young, “Terapia schematów”
Reposted fromkonrad konrad
imp0nderabilia
7701 f806 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakerosine kerosine
imp0nderabilia
9039 ed44 390
Reposted fromtulele tulele viafabuleux fabuleux
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl