Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2015

imp0nderabilia
Nic nie jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle żadne. Wszystko jest  nijakie. Jeżeli sami nie nadamy rzeczom jakiegoś charakteru, utoniemy w tej  nijakości. Musimy stworzyć jakieś znaczenia, jeżeli ich nie ma w naturze.
— Sławomir Mrożek "Tango"
Reposted fromfilology filology viacrambie crambie

February 05 2015

imp0nderabilia
8/2015
Bez - Agnieszka Osiecka
Przyniosłeś mi bez pięciolistny 
w klapie od marynarki. 
Świecił jak absurd czysty. 
Jak order. Albo jak antyk. 

Zakwitł zwyczajnie, jak wszyscy, 
gdzieś na świętego Andrzeja... 
Tylko od innych był tkliwszy. 
Jak uśmiech. Albo nadzieja. 

Bez pachniał bzem najczęściej 
i przekwitł o swojej porze. 
Zostało mi po nim szczęście 
w liliowo bzowym kolorze. 

https://www.facebook.com/2015w365
— #lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
imp0nderabilia
4/2015 O nim - Małgorzata Hillar

Jest dla niej 
bardzo dobry
W pociągu pełnym ludzi 
zawsze znajdzie miejsce 
przy oknie 
Sam w korytarzu stoi 
nad gazetą się kołysze

Kiedy deszcz pada 
swój płaszcz jej oddaje 
Mówi 
Nic mi nie będzie

Oddałby jej 
swój sen 
swoje oczy

Jest dla niej 
bardzo dobry 
mówią

Czego ona jeszcze chce 
A ona nic nie chce 
Uśmiecha się do niego 
i płacze
https://www.facebook.com/2015w365
— #lirycznie #2015w365 #czasnapoezje
Reposted fromavooid avooid viapoezja poezja
imp0nderabilia
0688 1406 390
Ron Hicks- "spending time"
Reposted fromcichystuKot cichystuKot viabutterbeer butterbeer

December 18 2014

imp0nderabilia
imp0nderabilia
7461 7fbd 390
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour vianietaknie nietaknie
imp0nderabilia
żebyś mogła trącać paznokciem
trzepot i ciepło
dwie struny
na których wygrywasz
swój kosmiczny niedosyt
amen 
— Poświatowska
Reposted frommathema mathema viazamknioczy zamknioczy
imp0nderabilia
1939 dcb6 390
Reposted fromrol rol viazamknioczy zamknioczy
imp0nderabilia
5601 fbc9 390
Reposted fromsz4kal sz4kal viazamknioczy zamknioczy
imp0nderabilia
imp0nderabilia
- Brak mi wiary w siebie. - Dlaczego? - Dlatego że chyba nie posiadam własnej osobowości. Nie mam określonej indywidualności, nie mam w sobie żywych kolorów. Nie mam niczego, co mógłbym jej ofiarować. To problem, z którym od dawna się borykam. Zawsze czułem, że jestem jak puste naczynie. Mam może pewien kształt jako pojemnik, ale za mało we mnie zawartości. Nie wydaje mi się, żebym był dla niej odpowiedni. Im więcej czasu minie, im lepiej mnie pozna, tym bardziej będzie pewnie rozczarowana. I oddali się ode mnie.
— Haruki Murakami, Bezbarwny Tsukuru Tazaki i lata jego pielgrzymstwa

December 14 2014

imp0nderabilia

November 12 2014

2477 07e7 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viafremde fremde
imp0nderabilia
2261 58af 390
Reposted frombylejaka bylejaka viaM-M M-M

November 10 2014

imp0nderabilia
Reposted fromkatalama katalama viaterriblelove terriblelove
7225 6ade 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabadblood badblood
imp0nderabilia
imp0nderabilia
5372 7635 390
Reposted fromCsengee Csengee viavivre1 vivre1
imp0nderabilia
2234 a5e4 390
Reposted fromzlanieznajoma zlanieznajoma viabadblood badblood
imp0nderabilia
1357 e13b 390
Reposted fromveronica-o veronica-o viamuviell muviell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl